Mattis lånas ut till registrerade uppfödare med stamnamn.
Han är en cool hane som lämnar underbara avkommor.