Nu är det dags att skicka in dina utställningsresultat för 2019!

Prisutdelning blir i samband med SRC:s årsmöte den 8 februari i Örebro. Priser kommer delas ut till de tre bästa inom respektive klass: honor, hanar, kastrathonor, kastrathanar, juniorer och ungdjur.
Du kan hitta alla vinnare från tidigare år på denna sidan >

 

Delta i tävlingen

Kopior på bedömningssedlar ska vara oss tillhanda senast den 7 januari, skicka dem gärna i god tid! Minst 3 och max 5 resultat – totalsumman räknas. Samma katt kan tävla i mer än en klass. Skicka även med kontaktuppgifter till ägaren, och maila kort på dina tävlande katter.

Scanna bedömningssedlarna och maila dem till:

birmatosens@hotmail.com

 

Du kan också posta kopior till:

Anna-Karin Strand
Herrhagsvägen 283
791 76 Falun