Styrelsen
Ordförande

Susanna Hansson
Helsingborg
Tel: 073-577 47 12

Vice ordförande

Anna-Karin Strand
Falun
Tel: 070-269 06 48

Sekreterare

Helene Lisnell
Romelanda
Tel: 0735-19 88 44

Kassör

Bitte Wadsten
Örebro
Tel: 070-311 72 48

Ledamot

Martina Rylander
Linköping
Tel: 0768-94 81 97

Ledamot

Martina Sundler
Karlstad
Tel: 070-370 09 23

Ledamot

Rut Sokolowska

Suppleant

Elin Lidén
Uppsala
Tel: 070-047 11 11

Suppleant

Michaela Sirberg

Valberedning
AnnSofi Altin
Stephanie Wahlgren
Revisor
Revisor
Eva Leitis Jönsson
Revisor
Eva Mourujärvi
Revisor
Malin Torphage