Styrelsen
Ordförande

Susanna Hansson
Helsingborg
Tel: 073-577 47 12

Vice ordförande

Anna-Karin Strand
Falun
Tel: 070-269 06 48

Sekreterare

Helene Lisnell
Romelanda
Tel: 0735-19 88 44

Kassör

Bitte Wadsten
Örebro
Tel: 070-311 72 48

Ledamot

Martina Rylander
Linköping
Tel: 0768-94 81 97

Ledamot

Martina Sundler
Karlstad
Tel: 070-370 09 23

Ledamot

Rut Sokolowska

Suppleant

Elin Lidén
Uppsala
Tel: 070-047 11 11

Suppleant

Michaela Sirberg

Funktionärsposter
Medlemsansvarig
Martina Sundler

Frågor om medlemskap och medlemsnummer

Hälsorådet
Elin Lidén

Hälsorelaterade frågor & njurblanketter

Avelsrådet
Anna-Karin Strand

Avelsrelaterade frågor & uppfödarprogram

Aktivitetsrådet
Styrelsen

Önskemål eller frågor om aktiviteter

Mentoransvarig
Styrelsen

Frågor om mentorskap i avel och utställning

Webmaster
Susanna Hansson

Utveckling och underhåll av hemsidan

Annonser
Bitte Wadsten

Annonsering av katter och kattungar på hemsidan

Valberedning
AnnSofi Altin
Stephanie Wahlgren
Revisor
Revisor
Eva Leitis Jönsson
Revisor
Eva Mourujärvi
Revisor
Malin Torphage