Scandinavian Ragdoll Club har under åren sen klubben bildades provat på många olika varianter av utställningsrelaterade evenemang. Det har varit klubbmästerskap, breed BIS, internationella FIFé-utställningar, rasspecialer och onlineutställningar. På den här sidan har vi samlat resultat från några av våra tidigare shower.

Klubben brukar försöka genomföra en utställningsrelaterad aktivitet varje år. Du kan alltid hitta våra planerade aktiviteter på den här sidan >