Scandinavian Ragdoll Club är klubben för dig som gillar ragdollkatter! Klubben är Skandinavisk och har sitt säte i Sverige. Man behöver inte vara uppfödare för att få vara medlem i SRC! Klubben är öppen för alla som har intresse av ragdollkatten och som vill värna om rasens bästa. Vi arrangerar bl.a. uppfödar- och medlemsträffar utspridda i Sverige, så att alla kan ta del av material och kunskap. Klubben anordnar även seminarier, internationella ragdollutställningar, gemensamma middagar med mera.

Medlem blir man när man fyllt i sina uppgifter i formuläret via länken ”Bli medlem”, samt betalat in medlemsavgiften. När anmälan är komplett kommer du vid förstagångsmedlemskap få ett välkomstmail med medlemsnummer samt broschyren Din Ragdoll hem via posten.

Medlemsskap i SRC löper per kalenderår, det vill säga januari-december. Medlemsavgift inbetald efter 1 oktober gäller även för nästkommande år.

Du som fått ett kattungemedlemskap av din uppfödare fyller också i formuläret under ”Bli medlem” för att aktivera ditt medlemskap, men du ska inte betala in någon avgift.

Välkommen!

Huvudmedlem

200 kr / år
 • Har rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡
 • Rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • Får annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida
 • Får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll”
 • Möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning
 • Får tecka kattungemedlemskap i SRC till sina kattungeköpare

Familjemedlem

Om annan huvudmedlem finns i hushållet, tex en make, sambo eller barn
50 kr / år
 • Har rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡

Kattungemedlem *

Beställs av uppfödaren. Läs mer under Kattungemedlem
60 kr / medlem
 • Har rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡
 • Rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • Får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll”
 • Möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning

* Avgiften och beställningen av kattungemedlemskap ombesörjs av uppfödaren. Kattungeköparen får av denna en kod för att gratis kunna registrera sig som medlem i SRC under det gällande året. Man kan bara bli kattungemedlem om man inte redan varit medlem i SRC tidigare. Mer info på sidan Kattungemedlem.

Betalningsinformation

Betalning efter 1 oktober gäller även för nästkommande år.
Swish 123 327 88 68
SRC:s postgiro 191 24 77-5
IBAN-number SE76 9500 0099 6034 1912 4775
BIC-code NDEASESS
Swish medlemskap
Scanna gärna QR-koden
i Swish-appen

Välkommen till 

Scandinavian Ragdoll Club
for Ragdoll lovers and responsible breeders

Välkommen till 

Scandinavian Ragdoll Club

for Ragdoll lovers and responsible breeders