Scandinavian Ragdoll Club är klubben för dig som gillar ragdollkatter! Klubben är Skandinavisk och har sitt säte i Sverige. Man behöver inte vara uppfödare för att få vara medlem i SRC! Klubben är öppen för alla som har intresse av ragdollkatten och som vill värna om rasens bästa. Vi arrangerar bl.a. uppfödar- och medlemsträffar utspridda i Sverige, så att alla kan ta del av material och kunskap. Klubben anordnar även seminarier, internationella ragdollutställningar, gemensamma middagar med mera.

Hur blir man medlem?

Medlem blir man när man fyllt i sina uppgifter i formuläret via länken “Bli medlem” nedan, samt betalat in medlemsavgiften (priser och betalningsinfo finns längre ner på sidan). När anmälan är komplett kommer du vid förstagångsmedlemskap få ett välkomstmail med medlemsnummer samt broschyren Din Ragdoll hem via posten.

Du som fått ett kattungemedlemskap av din uppfödare fyller också i formuläret under “Bli medlem” för att aktivera ditt medlemskap, men du ska inte betala in någon avgift.

Förnyelse av medlemskap

Medlemsskap i SRC löper per kalenderår, det vill säga januari-december. Medlemsavgift inbetald efter 1 oktober gäller även för nästkommande år. 

Du ansvarar själv för att förnya ditt medlemskap när ett nytt år startar, men självklart kommer vi påminna dig när det är dags. Om du vill förnya ditt medlemskap vid ett nytt år räcker det med att betala den årliga in medlemsavgiften till oss så uppdaterar vi ditt medlemskap. Medlemskap som inte förnyats innan den 31 januari respektive år kommer automatiskt att avslutas. 

Medlemstyper

SRC erbjuder tre olika typer av medlemskap – Huvudmedlem, Familjemedlem samt Kattungemedlem. Familje- samt kattungemedlemskapen är rabatterade typer av medlemskap. 

Huvudmedlem

200 kr / år
 • Har rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡
 • Rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • Får annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida
 • Får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll” (förstagångsmedlem)
 • Möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning
 • Får tecka kattungemedlemskap i SRC till sina kattungeköpare

Familjemedlem

Om annan huvudmedlem finns i hushållet, tex en make, sambo eller barn
50 kr / år
 • Har rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡

Kattungemedlem *

Beställs av uppfödaren. Läs mer under Kattungemedlem
60 kr / medlem
 • Har rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡
 • Rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • Får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll”
 • Möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning

* Avgiften och beställningen av kattungemedlemskap ombesörjs av uppfödaren. Kattungeköparen får av denna en kod för att gratis kunna registrera sig som medlem i SRC under det gällande året. Man kan bara bli kattungemedlem om man inte redan varit medlem i SRC tidigare. Mer info på sidan Kattungemedlem.

Betalningsinformation

Betalning efter 1 oktober gäller även för nästkommande år. 

Swish123 327 88 68
SRC:s postgiro191 24 77-5
IBAN-numberSE76 9500 0099 6034 1912 4775
BIC-codeNDEASESS

Om du behöver en adress vid betalning från utlandet kontaktar du kassor@scandinavianragdoll.com för aktuell info.

Swish medlemskap
Scanna gärna QR-koden
i Swish-appen

Scandinavian
Ragdoll Club

För ragdollälskare och ansvarsfulla uppfödare