Scandinavian Ragdoll Club är klubben för dig som gillar ragdollkatter! Klubben är Skandinavisk och har sitt säte i Sverige. Man behöver inte vara uppfödare för att få vara medlem i SRC! Klubben är öppen för alla som har intresse av ragdollkatten och som vill värna om rasens bästa. Vi arrangerar bl.a. uppfödar- och medlemsträffar utspridda i Sverige, så att alla kan ta del av material och kunskap. Klubben anordnar även seminarier, internationella ragdollutställningar, gemensamma middagar med mera.

Medlem blir man när man fyllt i sina uppgifter i formuläret via länken “Bli medlem“, samt betalat in medlemsavgiften. När anmälan är komplett kommer du vid förstagångsmedlemskap få hem ett välkomstbrev med medlemsnummer och broschyren Din Ragdoll via posten.

Du som fått ett kattungemedlemskap av din uppfödare fyller också i formuläret under “Bli medlem” för att aktivera ditt medlemskap, men du ska inte betala in någon avgift.

Välkommen!

Huvudmedlem

200 kr / år
 • Har rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡
 • Rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • Får annonsera sin uppfödning på klubbens hemsida
 • Får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll”
 • Möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning
 • Får tecka kattungemedlemskap i SRC till sina kattungeköpare

Familjemedlem

Om annan huvudmedlem finns i hushållet, tex en make, sambo eller barn
50 kr / år
 • Har rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡

Kattungemedlem *

Beställs av uppfödaren. Läs mer under Kattungemedlem
60 kr / medlem
 • Har rätt att deltaga vid möten utan rösträtt
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Får ta del av klubbens Medlemsförmåner ➡
 • Rätt att tillhandahålla kattungeförmedling
 • Får hem informationsbroschyren “Din Ragdoll”
 • Möjlighet att få en erfaren mentor i utställning och uppfödning

* Avgiften och beställningen av kattungemedlemskap ombesörjs av uppfödaren. Kattungeköparen får av denna en kod för att gratis kunna registrera sig som medlem i SRC under det gällande året. Man kan bara bli kattungemedlem om man inte redan varit medlem i SRC tidigare. Mer info på sidan Kattungemedlem.

Betalningsinformation

Betalning efter 1 oktober gäller även för nästkommande år.
Swish123 327 88 68
SRC:s postgiro191 24 77-5
IBAN-numberSE76 9500 0099 6034 1912 4775
BIC-codeNDEASESS
Swish medlemskap
Scanna gärna QR-koden
i Swish-appen

Välkommen till 

Scandinavian Ragdoll Club
for Ragdoll lovers and responsible breeders

Välkommen till 

Scandinavian Ragdoll Club

for Ragdoll lovers and responsible breeders