Scandinavian Ragdoll Club blev en förening den 6 november 2002. Klubben är Skandinavisk och har sitt säte i Sverige. Den bildades främst för att värna om rasens utveckling och även för att ställa krav på oss uppfödare, då ragdollen blivit en mycket populär katt.

I vardagligt tal kallas klubben bland oftast kort och gott för SRC.

srcklubben

Mål och syfte

Målet för klubben är att långsiktigt främja en positiv utveckling för kattens status i allmänhet och ragdollen i synnerhet. Klubben verkar för att ragdollen hålls renrasig och frisk. Därför tillhandahåller vi bl.a. avels- och hälsoråd för klubbens medlemmar.  En av klubbens målsättningar är också att verka för gott kamratskap. Samarbete och sammanhållning tror vi är väldigt viktigt, både för rasens utveckling och för att du ska trivas i vår klubb!

Klubben

Scandinavian Ragdoll Club är en rasring, så klubben är inte ansluten till SVERAK eller någon annan liknande organisation. SRC är istället en intresseklubb för alla som älskar ragdollkatter. Genom klubbens verksamhet kan medlemmar lära sig mer om ragdollen, samt hålla sig uppdaterad om aktuella händelser inom vår ras. Genom aktiviteter som seminarium, medlemsträffar, tävlingar, utställningar och mycket mer så kan klubbens medlemmar blanda nytta med nöje genom att fördjupa sina kunskaper samtidigt som man lär känna andra likasinnade. klubben erbjuder även hjälp när man har avels- och/eller hälsorelaterade frågor, samt ger möjlighet att annonsera både sin uppfödning och katter till salu på hemsidan. 

Medlemskap

Man behöver inte äga en katt för att bli medlem, det räcker med att tycka om eller att vara intresserad av rasen! Vi välkomnar medlemmar från alla länder, men det är en fördel om man förstår det svenska språket. Som medlem får man ta del av alla förmåner och aktiviteter klubben har att erbjuda. Om du vill veta mer om vad ett medlemskap i SRC innebär kan du läsa mer på länken nedan.