Scandinavian Ragdoll Club blev en förening den 6 november 2002. Klubben är Skandinavisk och har sitt säte i Sverige. Den bildades främst för att värna om rasens utveckling och även för att ställa krav på oss uppfödare, då ragdollen blivit en mycket populär katt.

Målet för klubben är att långsiktigt främja en positiv utveckling för kattens status i allmänhet och ragdollen i synnerhet. Klubben verkar för att ragdollen hålls renrasig och frisk. Därför tillhandahåller vi bl.a. avels- och hälsoråd för klubbens medlemmar.  En av klubbens målsättningar är också att verka för gott kamratskap. Samarbete och sammanhållning tror vi är väldigt viktigt, både för rasens utveckling och för att du ska trivas i vår klubb!

Scandinavian Ragdoll Club är en rasring, så klubben är inte ansluten till SVERAK eller någon annan organisation.
Man behöver inte äga en katt för att bli medlem, det räcker med att tycka om eller att vara intresserad av rasen.

srcklubben