Välj språk / Select language

Våren 2016 framkom det att det förekommer en defekt i rasen som innebär att det i vissa kullar föds dvärgväxta kattungar. Alla dvärgväxta kattungar har ett ganska likartat utseende och en gemensam nämnare är också att de alla har en och samma katt, ES*Patriarca Gucci, på både mammans och pappans sida i stamtavlan. I dagsläget har vi vetskap om ett 40-tal kattungar, men gissningsvis finns det ett ganska stort mörkertal. De drabbade kattungarna har fötts både i Sverige och utomlands.

SRC:s artiklar om dvärgväxt finns att läsa nedan på denna sidan.

Om du tycker det är svårt att på egen hand avgöra om detta är något som gäller just din katts stamtavla får du gärna ta hjälp av oss! Skicka i så fall ett mail till avelsrad@scandinavianragdoll.com med en länk till din katts stamtavla så hjälper vi dig leta.

SRCs avelsråd är i dagsläget;

  • Para inte två potentiella bärare med varandra
  • Var restriktiv vid försäljning av kattungar till avel som kan vara bärare, innan det finns ett DNA-test framtaget
  • Om du har möjlighet – gör även parningar som är fria från potentiella bärare på både honan och hanens sida
  • Om du har sålt eller ska sälja en katt till avel som kan vara bärare – informera köparen mycket noga, särskilt om att de inte ska para katten med andra potentiella bärare. Hänvisa köparen till SRC:s hemsida, där finns detaljerad information på både svenska och engelska.

Vanliga frågor

I vårt galleri har vi samlat bilder och filmklipp på dvärgväxta kattungar. Länken dit finns här >

Kattens namn är  ES*Patriarca Gucci*. Hon är född 2001 och finns med minst en gång på både pappans och mammans sida i stamtavlan hos alla de drabbade kattungarna. Var noga med att kontrollera längre bak än 2001 när du undersöker om hon finns med i en specifik stamtavla eller ej.

* Kattens namn är publicerat med ägarens samtycke.

De aktuella avelsråden för uppfödare listas nedan. Observera att rekommendationerna kan komma att revideras om ny information framkommer. Dessa rekommendationerna ställer sig även Ragdollklubben bakom.

  • Para inte två potentiella bärare med varandra
  • Var restriktiv vid försäljning av kattungar till avel som kan vara bärare, innan det finns ett DNA-test framtaget
  • Om du har möjlighet – gör även parningar som är fria från potentiella bärare på både honan och hanens sida
  • Om du har sålt eller ska sälja en katt till avel som kan vara bärare – informera köparen mycket noga, särskilt om att de inte ska para katten med andra potentiella bärare. Hänvisa köparen till SRC:s hemsida, där finns detaljerad information på både svenska och engelska.

Ett DNA-test är på gång. Vi uppdaterar självklart när en lansering närmar sig. 

Vid kartläggningen har det visat sig att några av de katter som finns efter Seierø’s Prima Donna (Guccis dotter) oss veterligen inte har gett dvärgväxta kattungar i svensk avel idag. Detta trots att upprepade riskparningar med konstaterade och närliggande bärare skett sedan 2010. Katterna i fråga är Hvenhildas RufusHvenhildas Rakel och Hvenhildas Ulrik. SRC bedömer utifrån den information som finns tillgänglig idag att katter efter dessa tre individer borde kunna anses innebära en låg risk för dvärgväxt vid dubblering. Inga garantier kan dock ges på grund av eventuellt mörkertal och därför uppmanas uppfödare ändå till försiktighet. Det finns dock fler grenar efter just Prima Donna i avel i Sverige och utomlands men dessa kan vi idag inte betrakta som lågrisklinjer. Därför väljer vi att nämna just dessa tre ovanstående avkommor vid namn, då vi sett att just dessa utsatts för riskparningar upprepade gånger och ingen information om födda dvärgar har nått SRC.

Vi vill poängtera att detta är en problematik som endast påverkar ragdolluppfödares avelsarbete. Äger du eller funderar du på att köpa en sällskapskatt med Gucci i stamtavlan behöver du inte oroa dig. Endast de kattungar som är dvärgväxta är påverkade negativt av genen. De drabbade kattungarna upptäcks flera veckor innan de är leveransklara, men tveka inte att fråga din uppfödare eller oss på SRC om det är något du känner dig osäker på eller undrar över angående din bokade eller köpta katt.

Att den aktuella stamtavlelinjen med Gucci i är så populär tror vi beror på att det finns gott om mycket trevliga och rastypiska ragdolls i den här släkten.

Denna katt förekommer i stamtavlan hos nästan hälften av de kullar som registrerades i SVERAK 2016. Det är en vanligt förekommande blodslinje som många av Sveriges uppfödare har i sina avelskatter idag. Att helt avlägsna så många friska katter ur avelspopulationen skulle vara förödande för rasen.

Projekt Dvärgväxt fokuserar på de ~45 kattungar som drabbats av dvärgväxt där ett tydligt samband mellan symptom, utseende och stamtavla har kunnat urskiljas. Det är viktigt att känna till att dvärgväxt kan drabba alla raser av många olika anledningar, men i just dessa kattungarna har man genom kartläggning kunnat ett tydligt gemensamt nedärvningsmönster. Det är av den anledningen som SLU fattat intresse för vårt problem och just nu arbetar för att försöka ta fram ett DNA-test för just denna typen av dvärgväxt.

SRC har varken resurser eller kompetens att utvärdera eventuella samband till andra dvärgar. I dagsläget rapporterar vi endast resultat som kommer direkt från SLU.