Välj språk / Select language

Ett DNA-test för att hitta den muterade genen som gett upphov till dvärgväxta kattungar hos ragdoll är nu klart och är nu inne i en sista testfas. Så länge inga problem uppstår under provkörningen så kommer DNA-testet göras tillgängligt inom kort.

Testet, som kommer erbjudas hos SLU, kommer vara tillgängligt för alla uppfödare och ragdollentusiaster, oavsett vilket land man bor i. Projektets slutrapport kommer publiceras när den är granskad och klar.

SRC kommer precis som vi gjort under hela projektets gång låta er veta när det finns mer information att tillgå på vår hemsida och vår Facebooksida.
I mitten av november hoppas vi kunna komma med nästa uppdatering.

Du hittar alla våra tidigare texter om dvärgväxt hos ragdoll på denna sidan >