Som uppfödare åtar man sig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om sitt förbunds stadgar och regler och även de svenska lagarna. Något som är viktigt att tänka på är att man i lagens mening automatiskt blir uppfödare när man tar en kull, oavsett om man har stamnamn eller inte och oavsett om man registrerar kullen eller inte, med allt vad det innebär med lagligt ansvar gentemot köparen.

Avel är när man målmedvetet och systematisk avlar för att få fram t.ex. ett speciellt utseende, ett specifikt temperament eller en viss sorts pälskvalité. Lika viktigt är det att man genom sitt planerade avelsarbete arbetar för att minska risken för sjukdomar eller andra defekter. Saknas någon av dessa målsättningar, anser vi att det inte längre handlar om avel, utan endast om förökning.

Kunskap om min ras

Om vi väljer att avla på de bästa individerna, de som är mest rastypiska, har det mest ljuvliga temperamentet, blåaste ögonen etc så kommer nästa generation av våra Ragdolls bli bättre än föräldragenerationen. De förbättringar som fås genom en målinriktad avel har stor betydelse eftersom de byggs på för varje generation. Detta har ju resulterat i att alla olika raser har utvecklats och blivit så olika. Dagens avelsåtgärder inverkar därför på framtidens Ragdolls och det är därför det är mycket betydelsefullt hur varje uppfödare genomför sitt avelsarbete!

Finns det några rasbundna sjukdomar som man behöver hålla extra mycket uppmärksamhet på? Finns det tester som rekommenderas att man gör innan man ens funderar på en parning? Hur mycket vet jag om förfädernas sjukdomar och vad katten skulle kunna bära på?

Ett bra sätt att lära känna sin ras är att läsa det som SRC har skrivit här på vår hemsida, och ett annat mycket bra sätt är att sitta och lyssna noga på vad domarna har att säga om katterna på en utställning! Många domare är måna om att lära ut det de kan om rasen och visar gärna vad som är bra och vad som skulle kunna vara bättre på katterna för publiken. Prata med de personer som ställer ut katterna och passa på att ställa massor av frågor till dem!

Har du redan en katt som du kanske skulle vilja ta i avel rekommenderas det att du ställer ut den några gånger så att du får en hint om vilken standard din katt har och vad som skulle kunna förbättras till nästa generation. Om katten inte får betyget excellent i bedömningen skulle det kanske vara bättre om du letade efter en annan katt att använda i en framtida avel.

Naturligtvis behöver man ha massa kunskap och erfarenhet för att kunna avla målinriktat. För att veta vad som är målet så har vi en Ragdollstandard som är en uppfödares rättesnöre och vägvisare. Där står det beskrivet så noga som möjligt hur allt ska vara för att vara rastypiskt. Men för att veta hur man ska tolka vår rasstandard behöver man lära sig av någon som hållit på längre, och man behöver se och klämma på massor av katter innan man själv kan välja rätt kattunge ur en kull för avel. Många uppfödare åker ofta runt på kattutställningar, kurser och seminarier för att lära sig så mycket som möjligt. Att vara uppfödare är inte bara “att ta en kull” utan det handlar om att veta vad man gör och varför.

Som blivande eller ny uppfödare kan det vara en trygghet och god hjälp att kontakta en seriös uppfödare som kan hjälpa till att välja ut en bra katt, med gott lynne och friska föräldrar som håller för avel och utställning, om man vill det.

Enkel genetik

Som uppfödare är det bra att ha vissa grundläggande genetiska kunskaper, t ex att man kan sin egen katts färg och teckning och vad den färgen ihop med en annan färg och teckning kan ge för utfall hos en avkomma. På SRCs sida Genetik kan du med hjälp av färg- och mönsterutfallstabeller se vilka utfall en parning kan få!

Förutom det man ser med blotta ögat kan katten också bära på en del andra saker genetiskt som gör att färgutfallet blir annorlunda än man trott – katten kan t ex bära på dilution och choklad. Då är det bra om man vet hur dessa och andra saker påverkar utgången. Om man inte med säkerhet kan utläsa ur stamtavlan vad ens egen katt bär genetiskt när det gäller färg kan man ta ett enkelt DNA-test för att kontrollera det.

För att sammanfatta det i korta ordalag är det så att alla individer är uppbyggda av celler. I cellkärnan finns kromosomerna som bär individernas arvsanlag, de så kallade generna. Generna är “receptet” som bestämmer hur katten ska utvecklas och vilka egenskaper den ska få. Katten har 38 kromosomer, alltså 19 kromosompar, och varje kromosompar består av ett arvsanlag från mamman och ett från pappan. Det finns dominanta och recessiva anlag. Det dominanta anlaget syns alltid när det finns närvarande. Recessiva anlag syns enbart då om motsvarande dominanta anlag inte finns.

Andra begrepp som kan vara bra att känna till är genotyp och fenotyp. Genotyp är kattens genetiska utseende, medan fenotyp är hur katten ser ut i verkligheten. Ibland skiljer sig dessa åt. Denna kunskap om kattgenetiken kan utnyttjas för att få fram vissa färger och varianter på kattungarna. Vilka färger kattungarna får blir ju lättare att förutse när man känner till vad föräldrarna har och vad dom bär på. Mer om genetik finns att läsa här! Innan man parar sin katt kan det vara bra att gå en kurs i avel och genetik, t ex de kurser som Pawpeds anordnar, de sk G1:an, G2:an och G3:an.

Inavel

Parning mellan besläktade katter ger inavel. Ibland nämns begreppet linjeavel, men det är egentligen samma sak. Motiveringen för att använda sig av inavel i sitt avelsarbete brukar omnämnas som att befästa vissa egenskaper, men man ska vara mycket medveten om att inavel ökar risken för ärftliga defekter och kan försämra fruktsamhet, tillväxt, livskraft och prestation. Ju högre inavelsgrad desto större risk för negativa effekter finns. För att få reda på hur hög inavelsgrad en planerad parning får kan man använda sig av FindUs (SVERAKs stambok på nätet) eller Pawpeds.

Det är mycket viktigt också att ha kunskap om vilka kattindivider som man inte bör dubblera vid en parning! Det kanske finns en förfader som har gett HCM eller njursjukdom i ett tidigare led, och då är det dumt att dubblera denne.

Genom stamtavlebaserna kan du också se vilka utparningar som är gjorda genom tiderna i din katts stamtavla – dvs katter i en annan ras. När du ser detta kan du fråga dig om detta är något du kan acceptera utan problem, eller om du vill avla på en katt med ”ren” stamtavla.

Kunskap om dräktighet, förlossning och hantering av kattungar

Om parningen tar sig och hela dräktigheten går bra blir det kattungar efter ca 65 dagar. Nu blir det ofta kännbart att man behöver en person till hjälp att bolla oroliga frågor med – dvs en mentor! Det är inte alltid som allt går som man trodde och då känns det bra att ha en person man litar på att fråga om allt möjligt. Mentorn har säkert inte svar på alla frågor, men vet troligtvis var h*n kan få reda på det.

Går allt som det ska under förlossningen behöver man inte göra något alls, bara sitta bredvid och hålla tass och njuta av livets mirakel! Men ibland går det inte lika bra – mamman kanske inte har tillräckligt starka värkar för att få ut dem, en unge kanske har fastnat på vägen ut, eller det kanske är sk trafikstockning. Då behöver man åka in till veterinär och snitta mamman för att rädda hennes och förhoppningsvis också kattungarnas liv. En icke livsduglig unge måste vi ta bort, om du bor nära en veterinär kan du göra det där, annars måste du göra det själv.

Kunskap om lagar och regler – skrivna och oskrivna

Du behöver också veta vilka lagar och regler som gäller vid hantering av kattungar samt vid försäljning. Mycket kan man lära sig genom att läsa på de olika officiella forum som finns och i litteraturen, men vissa saker behöver du din mentor till.

Lagar som man måste ta hänsyn till är t ex Djurskyddslagarna som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida, och man bör också känna till vad Konsumentköpslagen och vad Köplagen innebär för dig som säljare och för köparen.

Utöver det har ditt förbund också ett regelverk man måste hålla sig till, och detta kan man läsa in sig på via deras respektive hemsidor.

Det finns också en del oskrivna lagar i kattvärlden som man behöver känna till. Det kan gälla allt från restriktioner till vilka hanar som bör användas eller hur man bemöter nya situationer.

LYCKA TILL i dina avelsplaner och hoppas att du får njuta av allt underbart som hör till kattuppfödningens framsidor!

Har du frågor om avel får du gärna kontakta oss i SRCs avelsråd!