Information om njurar 

Njurarna är livsviktiga organ som har ett flertal funktioner. De reglerar bland annat blodtrycket och de producerar livsnödvändiga hormoner. Men deras främsta funktion är att rena blodet och filtrera bort slaggprodukter. 

Njurarna består av hundratusentals nefroner, som är en typ av reningsfilter. När blodet passerar dessa tas näringsämnen upp i blodet samtidigt som skadliga ämnen filtreras bort. 

 

Varför ultraljud?  

Njurar är känsliga organ och njursjukdom är relativt vanligt hos katt. Enligt statistik från Agria de fem senaste åren (2017) så är det tydligt att njurarna orsakar en hel del problem även hos Ragdoll. Sjukdomar i njurarna är vanligaste orsakerna till sjukdom och dödsfall hos rasen 

Flera av de sjukdomstillstånd som kan drabba njurarna är ärftliga, därför är det av största vikt att njurarna undersöks innan en katt går i avel. Dräktighet och digivning innebär också påfrestningar för en katt varför det är av stort värde att veta att njurarna ser friska ut innan avel. 

CIN, kronisk interstitiell nefrit, är ett tillstånd som misstänks drabba Ragdoll i högre utsträckning än andra raser. Det är ett tillstånd som kännetecknas av inflammation och fibros i njurarna. Kunskapen om CIN är begränsad och diagnosen kan inte ställas med enbart ultraljudsundersökning utan måste kompletteras med ett vävnadsprov. Men ultraljud är ändå ett värdefullt verktyg då det kan påvisa tecken på CIN. 

I skrivande stund pågår det en insamling, https://www.gofundme.com/ragdollsoneuterinehorn, för att forska på ett njurproblem hos Ragdoll som innebär att hankatter föds med endast en njure och honkatter föds med en njure och samtidigt saknar livmoderhorn på motsvarande sida. Mycket talar för att detta är ett ärftligt tillstånd så katter som saknar en njure bör ej användas i avel. 

CKD, kronisk njursjukdom, är ett samlingsnamn för olika patologiska processer i njurarna vilket resulterar i att katten får en nedsatt njurfunktion som stadigt försämras. Det är den vanligaste orsaken till dödsfall hos katt oavsett ras.  En sån diagnos är ofta svår att ställa i ett tidigt skede men många katter får med tiden förändringar på njurarna som syns vid ett ultraljud även innan katten har visat några tecken på sjukdom. CKD kan ha många olika orsaker varav ärftlighet bara är en faktor. Många gånger är det svårt att fastslå vad som har orsakat sjukdomstillståndet men man bör alltid vara observant när yngre katter drabbas av njursjukdom och om möjligt följa upp njurarna i flera generationer. 

 

Ultraljudsundersökning 

SRC och Ragdollklubben rekommenderar är att uppfödarna undersöker sina avelskatter med ultraljudsundersökning av en ultraljudsspecialist.   

Rekommendationen är att ultraljuda njurarna första gången vid ca 1 års ålder innan katten används i avel. Därefter bör katten genomgå ett nytt ultraljud vid 3 års ålder eller senare.   

Det första ultraljudet vid 1 års ålder görs för att se att katten har två njurar och att form och storlek är normala. Skulle det finnas något onormalt vid undersökningen så bör katten inte avlas på. Ultraljud vid 3 års ålder görs för att det har visat sig att även om katten hade friska njurar vid 1 års ålder kan de uppvisa symptom vid senare ålder.  

 

Hur går jag tillväga?  

  1. Boka ett ultraljud hos en veterinär (en ultraljudspecialist), detta görs förslagsvis i samband med ultraljud av hjärta.  
  2. Fyll i och skriv ut njurblanketten inför undersökningen.  
  3. Efter undersökningen skicka in en kopia av blanketten till SRC:s Hälsoråd på mail eller post (se postadress på blanketten) 

Vid annonsering på SRC:s hemsida gällande avelshanar ska njurblankett inkommit till SRC:s hälsoråd. Detta gäller även för att få ange “njurar ua” i sina kattungeannonser.  

Ladda ner njurblanketten här
Word | PDF

Stäng meny