Information om njurar 

Njurarna är livsviktiga organ som har ett flertal funktioner. De reglerar bland annat blodtrycket och de producerar livsnödvändiga hormoner. Men deras främsta funktion är att rena blodet och filtrera bort slaggprodukter. 

Njurarna består av hundratusentals nefroner, som är en typ av reningsfilter. När blodet passerar dessa tas näringsämnen upp i blodet samtidigt som skadliga ämnen filtreras bort. 

 

Varför ultraljud?  

Njurar är känsliga organ och njursjukdom är relativt vanligt hos katt. Enligt statistik från Agria (2021) så är det tydligt att njurarna orsakar en hel del problem även hos Ragdoll. Olika sorters sjukdomar i njurarna är vanligaste orsakerna till sjukdom och dödsfall hos rasen. Det är ingen specifik diagnos som är utmärkande för ragdollen när det kommer till njurar, men njursvikt, inflammationer, förtunnad njurbalk och avsaknad av ena njuren är några exempel.

Flera av de sjukdomstillstånd som kan drabba njurarna är ärftliga, därför är det av största vikt att njurarna undersöks innan en katt går i avel. Dräktighet och digivning innebär också påfrestningar för en katt varför det är av stort värde att veta att njurarna ser friska ut innan avel. 

 

Ultraljudsundersökning 

SRC och Ragdollklubben rekommenderar är att uppfödarna undersöker sina avelskatter med ultraljudsundersökning av en ultraljudsspecialist.   

Rekommendationen är att ultraljuda njurarna första gången vid ca 1 års ålder innan katten används i avel. Därefter bör katten genomgå ett nytt ultraljud vid 3 års ålder eller senare.   

Det första ultraljudet vid 1 års ålder görs för att se att katten har två njurar och att form och storlek är normala. Skulle det finnas något onormalt vid undersökningen så bör katten inte avlas på. Ultraljud vid 3 års ålder görs för att det har visat sig att även om katten hade friska njurar vid 1 års ålder kan de uppvisa symptom vid senare ålder.  

 

Hur går jag tillväga?  

  1. Boka ett ultraljud hos en veterinär (en ultraljudspecialist), detta görs förslagsvis i samband med ultraljud av hjärta.  
  2. Fyll i och skriv ut njurblanketten inför undersökningen.  
  3. Efter undersökningen skicka in en kopia av blanketten till SRC:s Hälsoråd på mail eller post (se postadress på blanketten) 

Vid annonsering på SRC:s hemsida gällande avelshanar ska njurblankett inkommit till SRC:s hälsoråd. Detta gäller även för att få ange “njurar ua” i sina kattungeannonser.