Personuppgiftsansvar

Scandinavian Ragdoll Club (SRC) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt:

Medlemskap – Föreningen behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med föreningens medlemmar. För att kunna kontakta dig som medlem lagrar vi ditt medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer, mailadress, hemsidesadress och stamnamn. Dessa samlas in i samband med att du registrerar dig som medlem i SRC.

Aktiviteter och tävlingar – I samband med aktiviteter som föreningen erbjuder kan information samlas in. Det kan exempelvis vara kontaktuppgifter och information om allergier, eller information om katter och deras ägare vid aktiviteter och tävlingar.
Deltagande på aktivitet ses som ett medgivande till att synas på bilder från aktiviteten.

Hälsoregister – SRC samlar kontinuerligt in information som rör enskilda katters eller rasens hälsa.

Annonsering – Vid annonsering på hemsidan samlas kontaktuppgifter och information om aktuella katter in.

Utelämnande av personuppgifter till externa parter:

Föreningen kan komma att lämna ut personuppgifter till de samarbetspartners som finns när uppgifterna behövs i deras verksamhet eller i den verksamhet som vi gemensamt driver.

SRC kan komma att lämna ut information från hälsoregistret till externa parter då styrelsen anser att det kan gynna medlemmarnas framtida avelsabete eller enskilda katters välmående.

Utöver utlämnandet av personuppgifter till personuppgiftsbiträde enligt ovan förbinder sig föreningen att inte överföra personuppgifter till tredje part.

Samtycke

Genom att bli medlem hos SRC, använda webplatsen, delta på föreningens tävlingar och aktiviteter eller skicka in hälsoinformation samtycker du till föreningens integritetspolicy.

Rätt att begära information

Du har rätt att när som helst få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig och du kan begära att vi ändrar eller raderar informationen. Uppmärksamma dock att lagring av dina kontaktuppgifter är en förutsättning för fortsatt medlemskap i föreningen. Vid frågor beträffande föreningens behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta medlemsansvarig: medlem@scandinavianragdoll.com