Alla klubbens medlemmar är välkomna att skicka in sina katters utställningsresultat från det gångna året. Runt årsskiftet varje år meddelar vi när och hur du skickar in dina resultat. Resultaten kan exempelvis bestå av foton/kopior på bedömningssedlar eller länk/print screen till digital resultatlista. 

Klasser

Klubbens ragdolls kan tävla i en eller fler av följande klasser:

Vuxen hane
Vuxen hona
Kastrathane
Kastrathona
Junior (7-10 månader)
Kattunge (4-7 månader)

Om katten exempelvis tävlat som både junior och vuxen under året så kan du alltså skicka in resultat från båda klasserna. 

Poäng

Följande poäng gäller vid internationella FIFé-utställningar. Om du tävlat med katt i annat förbund kontaktar du oss. Poäng från olika förbund kan inte kombineras. 

BIS: 70p
NOM:  60p
BIV: 40p
Cert / Ex1: 20p
Ex2: 10p

Minst 3 och max 5 resultat räknas samman, och totalen avgör kattens placering. Om ställningen är helt lika mellan två katter jämförs nästföljande resultat, ett i taget, med varandra tills den ena katten har högre summa än den andra.

Förtydliganden

Du behöver vara medlem i SRC för att din katt ska kunna koras som Årets SRC-katt.

Endast resultat som tagits under tiden du varit medlem i SRC kan medräknas. 

Om du inte själv kan närvara på prisutdelningen försöker vi ordna transport av eventuell pokal/kokard till dig med hjälp av klubbkompisar. I vissa fall kan den istället postas. Eventuella övriga priser skickas inte utan tillfaller klubben. 

För varje utställning är det endast det poängmässigt högsta resultatet som räknas. Om katten exempelvis både fått certifikat och blivit BIV under en och samma show, så är det alltså endast BIV:et som kommer ge poäng. Tagna titlar ger inga extra poäng utöver vad certifikatet gav. Här nedan kommer ett exempel, där de poänggivande resultaten är fetmarkerade:

Exempelkatt
Show 1: CAC (ger 20 p)
Show 2: Ex 2 (ger 10 p)
Show 3: CAC + BIV (ger 40 p)
Show 4: CAC + Champion (ger 20 p)
Show 5: CACIB + NOM + BIS (ger 70 p)

 

Totala poäng: 20+10+40+20+70 = 160 p