Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte och fotokurs!

2024 års möte kommer hållas digitalt via Teams och vi hoppas att ni är många medlemmar som vill delta och tillsammans påverka klubbens framtid. 

Direkt efter mötet kommer fotograf Tuss Bennergård-Rojas som driver Tuss & Tass Djurfotograferi hålla en kurs med oss om hur man kan ta bättre bilder på sin katt. Det spelar ingen roll om du fotar mycket eller lite, med mobil eller digital kamera, alla intresserade medlemmar är välkomna att vara med! Längst ner på den här sidan hittar du anmälningsformuläret för kvällen. 

Kika gärna in på Tuss hemsida och Facebooksida för att se lite av vad hon kan göra med sin kamera. 

Kallelse till årsmöte

Tid: Onsdagen den 20 mars kl 18:30

Plats: Online via Teams

Föranmälan krävs för alla som önskar delta på mötet och görs i formuläret längt ner på den här sidan. Anmälan är öppen fram till kl 16:00 på mötesdagen.

Mötets utlysning: Mötet är utlyst via mail samt via klubbens hemsida och sociala medier.

Förslag till styrelse- och funktionärsposter: Finns att hämta på länken nedan. Poströster ska vara valberedningen till handa senast 10 mars. Övriga möteshandlingar kommer finnas att hämta på samma länk senast måndag 17/3. Dokumenten är lösenordsskyddade och lösenordet hittar alla medlemmar i kallelsemailet som skickades ut 28/2. 

Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Mötet behörigen utlyst
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6 Val av justerare och rösträknare
§ 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter och arvoden
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget
§ 12 Val av
        a) styrelseledamöter och –suppleanter
        b) revisor och revisorsuppleant
        c) valberedning
§ 13 Motioner
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Efter mötet blir det fotokurs med Tuss & Tass!

Anmäl dig till årsmötet och fotokursen

Anmälan är nu stängd.