SRC:s årsmöte 2021 är nu avhållet och med det har vi även lite förändringar i klubbens styrelse och andra funktionärer. Vilka som är aktiva funktionärer i klubben kan du alltid se på den här sidan >

Styrelsen

Styrelsen består numera av:
Ordförande: Susanna Hansson
Vice ordförande: Anna Mångs
Sekreterare: Helene Lisnell
Kassör: Martina Rylander
Ledamot: Anna-Karin Strand
Ledamot: Bitte Wadsten
Ledamot: Anna Karin Holm
Suppleant: Elin Lidén
Suppleant: Martina Sundler
Suppleant: Ingela Erlandsson
Suppleant: Michaela Sirberg

Vi hälsar Ingela och Michaela varmt välkomna in i SRC:s styrelse för första gången.
Samtidigt tackar vi också av Marie Thorén och Ing-Marie Schmidt som nu avgår.

Revisorer

Revosorgruppen består nu av tre helt nya funktionärer:
Revisor: Eva Leitis Jönsson
Revisor: Eva Mourujärvi
Revisorsuppleant: Malin Torphage

Vi tackar avgående Birgitta Karlsson för flera års trogen tjänst som revisor i klubben.

Valberedningen

Valberedningen förblir oförändrad från föregående år:
AnnSofi Altin
Stephanie Wahlgren