Har du anonyma tips så kan du göra det i nedanstående formulär. Alla små ledtrådar är mycket betydelsefulla i vårt gemensamma sökande efter vad som ligger bakom dvärgväxten. Vår erfarenhet säger att man ibland sitter inne med information som man inte vill lämna ut av rädsla för att bli ”allmänt uthängd”, så vi tänker att det här kan vara ett sätt att ändå komma åt eventuell tyst kunskap. Vi kan inte spåra vem som har lämnat in upplysningar i detta formulär, men OM du vill kan du självklart uppge ditt namn och mailadress eller en drabbad kattunges namn eller dess föräldrar.

Alla upplysningar är av intresse – allt ifrån symptom, utveckling, tester, veterinärmedicinska utlåtande, bilder osv. Tanken är att vi ska kunna återföra inkommet material i en avidentifierad form under ett hälsoseminarium i framtiden. Framkomna upplysningar kan även komma att lämnas vidare (avidentifierat) till vår kontaktperson på SLU.

Tack för att du delar med dig och bidrar till att sprida kunskap!
Styrelsen

 


 

Every little hint is very important in our search for what causes the dwarfism. If you have suggestions or information, you are welcome to fill in the form below and it is perfectly fine to be anonymous.

We plan to hold a seminar in the future for all interested club members where we will share the testresults and what we know so far.

Thanks for sharing information and being a part of spreading knowledge!
Board of SRC

 

Lämna tips - Leave information

 

Valfria upplysningar - Optional information

 

Verifikation - Verification