Scandinavian Ragdoll Club är en rasklubb som lägger stor vikt på att engagera seriösa uppfödare.
För att få publicera annonser och visa ditt katteri på SRC:s hemsida krävs vissa baskunskaper och ett sunt förhållningssätt till uppfödning. För att få en liten vägledning om vilka baskunskaper du har samt vilka mål du har för din avel, ber vi dig fylla i nedanstående frågor.

Genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner du att dina kontaktuppgifter publiceras på SRC:s hemsida. Observera även att du behöver vara medlem i SRC samt ha ett stamnamn för att ditt uppfödarprogram ska kunna godkännas och för att ditt katteri ska kunna visas på hemsidan.

 

Uppfödarprogram

 
 
  • Fyll i de fält som du vill att din katteriannons på hemsidan ska innehålla när testet blivit godkänt
 

Avel och hälsa

  • Några av de hälsoproblemen vi ser i rasen i dag är med stor sannolikhet ärftliga och det är av högsta vikt att man som uppfödare tar ett stort ansvar för att se till att vi endast avlar på friska individer för att bibehålla rasen hälsosam. SRC rekommenderar sina uppfödare att regelbundet ultraljudsundersöka sina avelskatter.
 

Temperament

  • En av vår ras fantastiska egenskaper är dess typiska lugna och trygga temperament. För att bibehålla det temperamentet är det också en viktig faktor att utvärdera hos sina avelskatter och ta sådana individer ur aveln som har dåligt temperament.
 

Ragdollens typ

  • Förutom att vi uppfödare vill att våra katter ska vara friska och ha ett trevligt temperament vill vi också att de ska se ut som en ragdoll, dvs att de ska ha en särskild typ.
 

Urval av avelsdjur

 

Avelsmål och uppföljning av avelsarbete

 

Dina förväntningar

 

Registrera dina svar genom att trycka på Skicka