Valberedningen är just nu i full gång att ta fram ett förslag på 2019 års styrelse. De tar gärna in nomineringar, så om du känner till en person som du tror hade kunnat göra ett bra jobb under det kommande året så kan du höra av dig till dem. Valberedningen består av:

Annelie Nyborg: annelie.nyborg@gmail.com
Stéphanie Wahlgren: stephanie@fabolousdolls.se

 

De poster som i år ska tillsättas är:

Vice ordförande (2 år)
Sekreterare (2 år)
Kassör (1 år, fyllnadsval)
1 Ledamot (2 år)
4 st Suppleanter (1 år)
2 st Revisorer
1 Revisorssuppleant