Under våren 2021 kommer SRC:s årsmöte som vanligt avhållas. Årsmötet bestämmer bland annat vilka personer som styrelsen ska bestå av under det kommande året. Enligt klubbens stadgar är dessa posterna uppe för omval under udda årtal: 

  • Vice ordförande, sekreterare samt 3e ledamot (2 år)
  • Styrelsesuppleanter (1 år)
  • Revisor (2 år)
  • Revisor (fyllnadsval, 1 år)
  • Revisorssuppleant (1 år)

Valberedningen är redan nu i full gång med att arbeta fram ett förslag på 2021 års styrelse. Är du själv intresserad av någon valbar post, eller vet någon annan som hade passat in, så får du gärna lämna din nominering till valberedningen.