Den 20e januari 2018 kommer SRC:s ordinarie årsmöte att hållas i Örebro. Officiell kallelse till mötet kommer inom kort. Valberedningens arbete med att föreslå en ny styrelse pågår för fullt, men om du känner till någon som du tror skulle passa bra i kommande styrelse så tar vi gärna emot ditt förslag. Det går såklart även bra att nominera sig själv. Positionerna som är uppe för omval är:

  • Ordförande (2 år)
  • Vice ordförande (fyllnadsval 1 år)
  • Kassör (2 år)
  • 2 Ledamöter (2 år)
  • 4 Suppleanter (1 år)
  • 1 Revisor (fyllnadsval 1 år)
  • 1 Revisor (2 år) 
  • 1 Revisorsuppleant (1 år)

 

Valberedningen kommer fastställa sitt förslag innan nyår, så eventuella nomineringar behöver komma in så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Anneli Nyborg – annelie.nyborg@gmail.com
Eva Leitis Jönsson – ragdoll@sweetestelles.se