Söndagen 27e mars avhölls klubbens årsmöte, och här nedan kommer en kort rapport om vad som beslutades där. Vi tycker det är väldigt roligt att så många medlemmar deltog, och extra positivt att det kom mycket kommentarer, frågor och synpunkter under mötet. Det är precis vad vi vill sträva mot – att årsmötet ska vara en plats där alla vi medlemmar tillsammans lägger grunden för klubbens framtid, och inte bara är en formalitet. Vi hoppas att det är en utveckling som håller i sig!

Medlemsavgifter 2023

Medlemsavgifterna för nästa år kommer förbli oförändrade, dvs Huvudmedlem 200kr, Familjemedlem 50kr, och Kattungemedlemskap 60kr.

Motioner

SRC:s stadgar har fått två uppdateringar efter att årsmötet bifallit båda motionerna för andra gången:
§ 4.5 Rösträtt – Antalet suppleanter som kan väljas in till styrelsen är specificerat till 1-3 stycken.
§ 5.1 Styrelsens sammansättning – Poströstning vid personval kan numera ske även via epost.
Du kan alltid hitta klubbens gällande stadgar HÄR

SRC:s styrelse för 2022

Styrelsen ser för året ut så här:
Ordförande – Susanna Hansson (vald på 2 år)
Vice Ordförande – Anna-Karin Strand (fyllnadsval 1 år)
Sekreterare – Helene Lisnell (vald på 2 år vid årsmötet 2021)
Kassör – Bitte Wadsten (vald på 2 år)
Ledamot – Martina Rylander (vald på 2 år)
Ledamot – Martina Sundler (vald på 2 år)
Ledamot – Rut Sokolowska (fyllnadsval 1 år)
Suppleant – Elin Lidén (vald på 1 år)
Suppleant – Michaela Sirberg (vald på 1 år)

Det innebär att vi säger stort tack för allt till Anna Svensson (fd Mångs) och Anna Karin Holm som efter många, trogna år i SRC:s styrelse nu valt att lämna sina poster.

Ett stort tack riktar vi också till Ingela Erlandsson som lämnar sin post som suppleant.

Samtidigt hälsar vi Rut Sokolowska varmt välkommen som nytillkommen styrelsemedlem.

Funktionärer

Klubbens revisorer förblir efter årsmötet oförändrade:
Revisor – Eva Leitis Jönsson (vald på 2 år)
Revisor – Eva Mourujärvi (vald på 2 år vid årsmötet 2021)
Revisorsuppleant – Malin Torphage (vald på 1 år)

Till valberedning utsåg årsmötet även detta året:
Valberedningsledamot – AnnSofi Altin (vald på 1 år)
Valberedningsledamot – Stephanie Wahlgren (vald på 1 år)

Möteshandlingarna

Till den som vill hämta årsmöteshandlingarna finns de att ladda ner på länken nedan. Sidan är lösenordskyddad, och alla medlemmar har fått lösenordet via mail i årsmöteskallelsen.