Tisdagen 14e mars 2023 avhölls klubbens årsmöte, och här nedan kommer en kort rapport om vad som beslutades där. Vi tycker det är väldigt roligt när många medlemmar deltar på årsmöten, och extra positivt när det kommer mycket kommentarer, frågor och synpunkter under mötet. Det är precis vad vi vill sträva mot – att årsmötet ska vara en plats där alla vi medlemmar tillsammans lägger grunden för klubbens framtid, och inte bara är en formalitet. Vi hoppas att det är en utveckling som håller i sig!

Medlemsavgifter 2024

Medlemsavgifterna för nästa år kommer förbli oförändrade, dvs Huvudmedlem 200kr, Familjemedlem 50kr, och Kattungemedlemskap 60kr.

Motioner

Årsmötet har bifallet motion om strykning av § 5.6 i stadgarna en första gång. Hela motionen samt en kommentar till dess uppkomst hittar alla medlemmar under den lösenordsskyddade sidan möteshandlingar.

SRC:s styrelse för 2023

Valda vid årsmötet 2023:
Vice Ordförande – Anna-Karin Strand (omval, 2 år)
Sekreterare – Helene Lisnell (omval, 2 år)
Ledamot – Michaela Sirberg (nyval, 2 år)
Suppleant – Elin Lidén (omval 1 år)
Suppleant – Linn Josefsson (nyval 1 år)
Suppleant – Maja Carlquist (nyval 1 år)

Styrelsen består även av:
Ordförande – Susanna Hansson (vald till 2024)
Kassör – Bitte Wadsten (vald till 2024)
Ledamot – Martina Rylander (vald till 2024)
Ledamot – Martina Sundler (vald till 2024)

Vi hälsar Linn och Maja varmt välkomna som nya styrelsemedlemmar! Det innebär även att vi säger stort tack för allt till avgående ledamot Rut Sokolowska för fint engagemang ♡

Funktionärer

Klubbens revisorteam ser efter årsmötet ut så här:
Revisor – Eva Leitis Jönsson
Revisor – Eva Mourujärvi

Till valberedning utsåg årsmötet:
My Berndtson

Stort tack till Malin Torphage som nu lämnar posten som revisorsuppleant, och ett lika stort tack till AnnSofi Altin och Stéphanie Wahlgren som efter ett flertal trogna år i tjänst lämnar valberedningen. Ni har gjort ett jättefint jobb ♡

Möteshandlingarna

Till den som vill hämta årsmöteshandlingarna finns de att ladda ner på länken nedan. Sidan är lösenordskyddad, och alla medlemmar har fått lösenordet via mail i årsmöteskallelsen.