Vad menar man när man pratar om EMS-koder? För att kunna beskriva katters utseende och ras på ett lätt sätt finns ett standardsätt inom kattvärlden för hur de ska skrivas. Detta kallas för kattens EMS-kod (Easy Mind System) och är en kombination av bokstäver och siffror som tillsammans beskriver kattens färg. Koden finns alltid utskriven i kattens stamtavla. EMS-koderna används på liknande sätt av alla de olika stora kattförbunden för att beskriva katternas färger. På den här sidan kan du se de EMS-koder som rör ragdollens färger och hur man använder dem. 

EMS-kodens uppbyggnad

Koden börjar med tre bokstäver för att beskriva vilken ras katten är. För ragdollen är dessa tre bokstäver enkelt och bra RAG. Därefter följer en bokstav för vilken färg katten har, följt av en siffra för vitfläcksvariant. Sist läggs det även till en extra siffra om katten är tabbymönstrad.

Eftersom alla ragdolls är siamesmaskade så behöver vi i EMS-koden inte berätta att katten är maskad. Det är helt enkelt underförstått när vi använder raskoden RAG. 

EMS-koden för ragdoll =

RAG + Färg + Vitfläcksvariant + Tabby

Ragdollens EMS-koder

Här följer några exempel på EMS-koder för olika färger. I tabellerna nedan visas även de olika beteckningarna som används i ragdollens EMS-kod.

Brun colorpoint: RAG n
Blåsköldpadd mitted: RAG g 04
Lilatabby bicolor: RAG c 03 21

Färg Kod
Brun
n
Blå
a
Choklad
b
Lila
c
Röd
d
Creme
e
Brunsköldpadd
f
Blåsköldpadd
g
Chokladsköldpadd
h
Lilasköldpadd
j
Vitfläck Kod
Colourpoint
ingen
Mitted
04
Bicolour
03
Tabby Kod
Nej
ingen
Ja
21

Om du vill se bilder på de olika färgerna som en ragdoll kan ha så kan du se bilder och läsa mer om dem på länken nedan

Siamesmaskad - EMS-kod 33

Som de flesta av er vet så är ragdollen siamesmaskad, och det finns såklart en EMS-kod som beskriver det med. EMS-koden för siamesmaskad är 33. Att vi inte använder den på ragdoll trots att katten är maskad beror på att alla ragdolls är just maskade. Färgernas standard förklarar att kod 33 utesluts när raskoden är RAG av den anledningen. Detsamma gäller även några andra raser som exempelvis siamesen och helig birma.

Inom raser som både kan vara med och utan maskning så används koden 33. En brunmaskad brittisk långhår har exempelvis EMS-koden BLH n 33.

Andra EMS-koder

Det finns EMS-koder för att beskriva alla möjliga färger och utseenden hos katter. Det finns koder som beskriver mönster, svanslängd, pälsmängd och ögonfärg, men vilka som används inom olika raser kan variera.

Om du vill lära dig mer om EMS-koder som finns hos andra raser så hittar du en bra beskrivning på SVERAK:s hemsida >